Organisatie

De Huisman Foundation is een vermogenshoudende stichting. Wij zetten het vermogen en het vruchtgebruik zoveel mogelijk in om onze doelen te realiseren. Ons doel is het bieden van een menswaardig bestaan en een goede leefomgeving voor de kwetsbaarste groepen in Sub-Sahara Afrika.