Geschiedenis

De Stichting Huisman Foundation is op 25 juli 2007 opgericht door Gert-Jan Huisman, Marjoke Abbo-Huisman, Rens Huisman en hun echtgenoten.

De directe aanleiding om een stichting op te richten was de terminale ziekte van de oom van de oprichters, Mels Huisman - voormalig huisarts van beroep. Door de oprichting van de stichting waren de heer Mels Huisman en de bijbehorende gezinnen (Huisman, Abbo) in staat om de nalatenschap voor filantropische doeleinden in te zetten. Mels Huisman overleed in februari 2008. In 2009 kwam het vermogen beschikbaar en werd de stichting actief.

De initiatiefnemers hebben de Huisman Foundation opgericht vanuit een christelijke motivatie van betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen in de wereld. De Huisman Foundation verstrekt donaties aan mensen van allerlei geloofsovertuigingen.

In het jaar van oprichting is een beleidsplan opgesteld, een dagelijks en algemeen bestuur  ingesteld, de status van 'ANBI' (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen en heeft de inschrijving bij de Kamer van Koophandel plaatsgevonden.