Bestuur

De Huisman Foundation heeft een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden, het Algemeen Bestuur uit zeven leden.  Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de beleidskaders die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar en kan worden herbenoemd door het Algemeen Bestuur.

Dagelijks Bestuur:

Algemeen Bestuur:

-Gert-Jan Huisman (voorzitter)
-Tertius Abbo (secretaris)
-Rens Huisman (penningmeester)

-Alida Melse-Boonstra (Algemeen Bestuurslid)
-Wim van Ieperen (Algemeen Bestuurslid)
-Henk Poolen(Algemeen Bestuurslid)
-Herman Brouwer (Algemeen Bestuurslid)
-De 3 leden van het Dagelijks Bestuur