Missie, visie en doelen

De missie van de Huisman Foundation is: "delen uit overvloed en naastenliefde om kwetsbare mensen in Sub-Sahara Afrika een menswaardig bestaan en een goede leefomgeving te bieden."


Volgens de visie van de Huisman Foundation kan hulp alleen effectief zijn als deze vraaggestuurd is en gericht op continuïteit. Deze hulp maakt de ontvangers niet afhankelijk maar juist weerbaar en zelfstandig. De hulp is integraal en multidimensionaal gericht. Economische ontwikkeling en realisatie/behoud van een duurzame leefsituatie (gezondheid & omgeving) staan centraal in de hulp.

De doelstelling van de Huisman Foundation is het bijdragen aan een duurzame welzijnsontwikkeling in Sub-Sahara Afrika. Wij staan een zakelijke, integrale en projectmatige aanpak voor.