Thematische focus

Een werkelijke ontwikkeling van een regio kan niet plaatsvinden als zij zich voortdoet op slechts één of enkele gebieden. Een duurzame ontwikkeling is integraal en multidisciplinair. Echter, de Huisman Foundation kan en zal niet op alle thema's actief zijn. Daarom zoekt de Huisman Foundation samenwerking met andere stichtingen en initiatieven die een integrale aanpak nastreven.

De thema's waar de Huisman Foundation zich met name op zal richten sluiten aan op de achtergrond en expertise van de initiatiefnemers. Dit zijn:

  1. water en sanitaire voorzieningen
  2. duurzame energie
  3. gezondheid en welzijn
  4. ondersteuning bedrijvigheid en ondernemerschap

water en sanitaire voorzieningen

De beschikbaarheid over goede (drink)water en sanitaire voorzieningen staat aan de basis van welzijnsverbetering op veel terreinen:  gezondheid (voorkomen ziekten/diarree), voedselvoorziening (akkerbouw en veedrenking), dagelijks huishouden (wassen, koken, e.d.). Projecten op het gebied van watervoorziening zijn daarmee geschikt om bij te dragen aan een integrale welzijnsverbetering in een gebied.

duurzame energie

In veel  ontwikkelingslanden heeft slechts een (klein) deel van de bevolking toegang tot het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet is bovendien bedrijfsonzeker door de vele storingen. Dit bemoeilijkt met name economische ontwikkeling.  Gezien de uitgestrektheid van veel landen is grootschalige uitbreiding van het stroomnet geen optie. Duurzame energie, met name solar, kan hierin een uitkomst bieden.

gezondheid en welzijn

Op het vlak van gezondheid en welzijn valt in Afrika nog veel te winnen. AIDS en Malaria hebben een verwoestende uitwerking; mensen overlijden, families raken verscheurd en de economisch productieve generatie valt weg. Via een passende behandeling kan veel leed worden voorkomen. Zonder een minimaal niveau van gezondheid/welzijn kan een regio zich niet duurzaam ontwikkelen.

ondersteuning bedrijvigheid en ondernemerschap

Armoede kan uiteindelijk alleen bestreden worden via bestendige economische ontwikkeling; door het ontwikkelen van bedrijvigheid en ondernemerschap. Microkredieten en het inzetten op nieuwe technologieën (bijvoorbeeld mobiele communicatie, draadloze breedbandtechnologie)  kunnen bijdragen aan een duurzame armoedebestrijding. Het inbedden van de ontwikkeling(shulp) in de markteconomie biedt maximaal zicht op continuïteit en zelfredzaamheid.