Uitgangspunten

De Huisman Foundation denkt dat een integrale, multidisciplinaire aanpak de beste manier is om een welzijnsverbetering voor arme mensen in Sub-Sahara Afrika te realiseren. De Huisman Foundation specialiseert zich in een aantal thema's en zoekt samenwerking met andere stichtingen die vergelijkbare doelen nastreven. In dat kader kan de Huisman Foundation projecten van andere stichtingen financieel ondersteunen.

De Huisman Foundation toetst een verzoek om een financiële bijdrage voor een project in ieder geval aan de volgende uitgangspunten:

  1. Voorzien in een concrete behoefte van de lokale bevolking (vraaggestuurd).
  2. Aansluiten bij de lokale cultuur
  3. Uitvoerbaar zijn door de lokale bevolking
  4. Ingebed zijn in een brede, integrale aanpak
  5. Waarborgen van continuïteit en duurzame inbedding
  6. Bijdragen aan de inhoudelijke doelstellingen van de Stichting


Een bijdrage zal over het algemeen niet hoger kunnen zijn dan zo'n â‚¬ 15.000,--. Het wel of niet honoreren van een verzoek is een afweging van het Algemeen Bestuur van de Huisman Foundation. Wij raden u aan een intentie voor een aanvraag eerst kenbaar te maken voordat u de aanvraag daadwerkelijk indient. U kunt dit doen door een mail te sturen naar info@huismanfoundation.nl.