Financieel beleid

De Huisman Foundation is een vermogenshoudende stichting die niet streeft naar het realiseren van  winst. Via een passief beleggingsbeleid, om de transactie- en beheerkosten te beperken, wordt het vermogen reëel in stand gehouden.

De Huisman Foundation investeert zijn vermogen voor een deel in ontwikkelingslanden, om zo zijn doelen te realiseren. Dat kan plaats vinden via beursgenoteerde bedrijven, private equity fondsen, kleinschalige bedrijvigheid (microfinanciering instellingen), maar ook rechtstreeks in locale bedrijven. Het vruchtgebruik doneert de Huisman Foundation aan niet op winst gerichte initiatieven in Sub-Sahara Afrika, met name op het vlak van de vier thema's waarop de Huisman Foundation zich richt. De Huisman Foundation hanteert positieve en negatieve toetsingscriteria (respectievelijk voorkeurscriteria en uitsluitingscriteria).

Bij het investeren van het vermogen baseert de Huisman Foundation zijn (beleggings)keuzes  op verwachte rendementen  (inclusief het beperken van transactie- en beheerkosten),  risicospreiding en ethische overwegingen. De ethische overwegingen vindt u terug in een aantal positieve en negatieve criteria.  De positieve criteria zijn voorkeurscriteria. Beleggingen die aan de volgende criteria voldoen zullen de voorkeur krijgen boven andere beleggingen:

 • Het bedrijf richt zich in zijn strategie nadrukkelijk op ontwikkelingslanden en ontplooit daar substantiële activiteiten
 • Het bedrijf is actief op het gebied van duurzame energie
 • Het bedrijf is actief op het gebied van biologische landbouw en veehouderij
 • Het bedrijf ontwikkelt kleinschalige activiteiten die ook de armere delen van debevolking van ontwikkelingslanden ten goede komen
 • Het bedrijf heeft een actief sociaal beleid waarin onder andere aandacht is voor opleiding van werknemers en gelijke kansen voor vrouwen en minderheden
 • Andere commerciële activiteiten die de doelstellingen van de Stichting rechtstreeks ten goede komen

 

De negatieve criteria zijn uitsluitingscriteria. Dit zijn:

 • Het bedrijf doet niet aan dieronvriendelijke bio-industrie
 • Het bedrijf maakt geen gebruik van kinderarbeid
 • Het bedrijf pleegt geen systematische milieudelicten of andere systematische overtredingen van wet- en regelgeving of internationale conventies
 • Het bedrijf is niet actief in de wapenindustrie, de pornografie of de kansspelenindustrie
 • Het bedrijf volgt een aantal basale regels van goede corporate governance, met name op het gebied van een eerlijke behandeling van (minderheids-)aandeelhouders en een solide financiële verantwoording
 • Het bedrijf steunt niet actief dictatoriale regimes die door flagrante schendingen van mensenrechten aan de macht blijven of profiteert in sterke mate van de aanwezigheid van een dergelijk regime


Meer informatie over het financieel beleid van de Huisman Foundation vindt u in het beleidsplan van de Huisman Foundation.

Enkele voorbeelden van fondsen waarin de Huisman Foundation zijn vermogen belegt zijn: TBL Mirror, Mango Capital Fund, Triodos MicroFinance Fund en Ishares Clean Energy.

Het TBL Mirror Fund verschaft risico kapitaal voor het midden- en kleinbedrijf in Kenya. Het fond verschaft vermogen, praktische betrokkenheid en ondersteuning door (Nederlandse) ondernemers en toegang tot een internationaal investeerders netwerk.

Het Mango Capital Fund investeert in beursgenoteerde ondernemingen in meer dan 20 emerging markets in Afrika en het Midden Oosten (exclusief Zuid Afrika en Israel) .


Het Triodos Microfinance Fund investeert in microfinancieringsinstellingen in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost Europa. Het fonds verstrekt leningen en participeert in aandelenkapitaal. 


iShares S & P Global Clean Energy Fund is een tracker op de S&P Global Clean Energy Index en bevat een portfolio van de 30 grootste, wereldwijd beursgenoteerde bedrijven in duurzame energie. De index is samengesteld uit een mix van bedrijven die zich binnen de duurzame energie richten op productie, technologie en toelevering van materialen.

In het financieel jaarverslag van de Huisman Foundation vindt u meer informatie over de beleggingen en investeringen van de Huisman Foundation.