De Huisman Foundation, opgericht op 25 Juli 2007, is een vermogeninstandhoudende stichting. De Huisman Foundation zet zowel het vermogen als een deel van het rendement in om zijn doel te realiseren. Het doel van de Huisman Foundation is bij te dragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden, met name Afrika ten zuiden van de Sahara. We hebben een voorkeur voor een marktgericht, vraaggestuurde en multi-disciplinaire aanpak. 

De Huisman Foundation richt zich met name op vijf thema's: water en sanitatie, duurzame energie, gezondheid, onderwijs en het bevorderen van bedrijvigheid.

 

 

 

Bedrijvigheid:

Activiteiten die een inkomen genereren zijn zeer belangrijk om armoede te bestrijden. Bovendien hebben deze activiteiten de grootste kans om te worden voortgezet door de betrokken mensen. De Huisman Foundation heeft directe belangen in een melk- en een veevoederfabriek in Tigray (Ethiopië). Deze projecten verkeren in een vergevorderd bouwstadium.  Meer lezen.

 

Water:

In verschillende gebieden/woredas in Tigray (Ethiopië) zetten we, samen met partners (Woord&Daad, Tear, Idea, Kale Heywot Church, Mekelle University), een handmatige boorsector op, inclusief de hele aanvoer keten. We zetten 6 boorbedrijven op en trainen ze. Daarnaast krijgen twee lasbedrijven en twee pompinstallateurs training. We maken een haalbaarheidskaart voor handmatig boren in heel Tigray. Een bank/MicroFinancieringsInstelling wordt ingeschakeld om leningen te verstrekken. Een marketing strategie wordt opgesteld en geïmplementeerd, om de vraag te stimuleren. Dit maakt het voor mensen mogelijk om zelf op een goedkope manier de beschikking te krijgen over een waterput die drinkwater of irrigatiewater levert. In dit project worden ongeveer 200 waterputten aangelegd. Meer lezen.

In een ander project ondersteunen we het herstellen van de functionaliteit van de watervoorzieningen, ook in Tigray (Ethiopië). De non-functionaliteit van veel watervoorziening is een groot probleem in dit gebied. In dit project worden o.a. 480 WASHCOs (gebruiker comités, circa 72.000 begunstigden) worden toegerust om hun eigen systeem voor de lange termijn functioneel te houden. Vier lokale installatie bedrijven worden opgericht en getraind. De bevoorradingsketen van reserveonderdelen wordt tot op lokaal niveau opgezet. De overheden worden opgeleid om een faciliterende rol te vervullen en om regelmatige kwaliteit monitoring te verrichten. Meer lezen.

Basisgezondheidszorg

De meest kosten-effectieve wijze om de gezondheid van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren is meestal door interventies op basisgezondheidszorg te plegen. De Huisman Foundation heeft bijgedragen aan activiteiten op het vlak van basisgezondheidszorg in Enda Selassie (Tigray, Ethiopië), o.a.: coaching van 4 klinieken, opzetten model programma voor basisgezondheidszorg, drinkwater voorziening, sanitatie en hygiëne, enz. Een centraal onderdeel binnen het programma is de bewustwording van het belang van hygiëne. Meer lezen.