Werkwijze

De Huisman Foundation werkt volgens een weloverwogen strategie en focus.

Als geografische focus heeft de Huisman Foundation gekozen voor Sub-Sahara Afrika. Binnen deze geografische focus selecteert de Huisman Foundation enkele regio's waarbinnen ze duurzame, langjarige samenwerkingsrelaties aangaat. Klik hier om meer te lezen over de geografische focus van de Huisman Foundation.

Een duurzame ontwikkeling van een gebied kan niet plaatsvinden als de verbetering slechts plaatsvindt op één of twee thema's. Toch zal de Huisman Foundation zich zelf niet met meer dan enkele thema's bezighouden. Daarom zoekt ze samenwerking met stichtingen en organisaties die actief zijn op complementaire thema's. De Huisman Foundation specialiseert zich in water en sanitatie, duurzame energie, gezondheid&welzijn en bevorderen van ondernemerschap. Klik hier om meer te lezen over de thematische focus van de Huisman Foundation.

In overeenstemming met haar filosofie, strategie en beleid heeft de Huisman Foundation een aantal basale uitgangspunten opgesteld. De stichting toetst verzoeken om donaties en samenwerking aan deze uitgangspunten. Klik hier om meer te lezen over de uitgangspunten die de Huisman Foundation toepast.

De Huisman Foundation is een vermogen instandhoudende stichting die niet op winst is gericht. De investeringstrategie, aanvaardbare risico's, het jaarlijks te besteden vruchtgebruik, etc zijn gebaseerd op het financieel beleid van de stichting. Klik hier om meer te lezen over het financieel beleid van de Huisman Foundation.