Water & Sanitatie

Toegang tot veilig en schoon (drink) water en sanitaire voorzieningen (WASH) is van vitaal belang voor mensen. Een nadelige WASH situatie leidt onder andere tot een hoge sterfte onder kinderen jonger dan vijf jaar,  via water overdraagbare ziekten en voedselonzekerheid. De Sustainable Development Goal 6 gaat over het zeker stellen van de beschikbaarheid van water en de aanwezigheid van goede sanitatie. Het SDG6 streeft, in 2030, naar het:

  • bereiken van een gelijke toegang tot veilig drinkwater voor iedereen;
  • bereiken van toegang tot adequate sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen;
  • verbeteren van de waterkwaliteit door vermindering van de vervuiling;
  • verminderen van het aantal mensen dat te maken heeft met waterschaarste;
  • implementeren van integraal waterbeheer; en
  • beschermen en herstellen van watergerelateerde ecosystemen, uitbreiden van internationale samenwerking en versterken van de participatie van de lokale gemeenschappen in het verbeteren van het beheer van water en sanitatie.

De Huisman Foundation wil een bijdrage leveren aan de realisatie van SDG6. De Huisman Foundation is / was betrokken bij de volgende projecten op het gebied van water.

Veilige water voorziening door handmatig boren, Tigray, Ethiopië

In Tigray wordt een handmatige boorsector opgezet. Via goedkoop, handmatig boren krijgen veel mensen toegang tot veilig en voldoende drinkwater/gebruikswater. Startende boorbedrijven worden getraind en een handmatig boorprogramma uitgerold. Meer lezen over dit project?

Herstel functionaliteit watervoorzieningen Tigray, Ethiopië

De non-functionaliteit van veel watervoorzieningen in Tigray is een groot probleem. In dit project worden voor 480 watervoorzieningen de juiste condities gecreëerd zodat (72.000) mensen hun eigen watervoorziening duurzaam functioneel kunnen houden. Meer lezen over dit project?

Marktgerichte introductie Siphon filters, Zambia

Onderdeel van een groter project in vier Afrikaanse landen. Hoofddoel is het ontwikkelen van een marketing- en business model om de Siphon filter te introduceren. Nevendoel van de pilot in Zambia is om meer dan 25.000 mensen te voorzien van gebruikswater van goede kwaliteit. Meer lezen over dit project?

Sanitatie Njombé en Ludewa, Tanzania.

Dit is een project waarbij 12.500 mensen in Tanzania (Njombé en Ludewa) toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen krijgen en educatie over hygiëne. Meer lezen over dit project?