Gezondheidszorg

Verbeteren basisgezondheidszorg, Tigray, Ethiopië

In het gebied rondom Shire (Tigray, Ethiopië) verbetert de Huisman Foundation, samen met andere organisaties, de basisgezondheidszorg. Het accent ligt op preventie (drinkwater, sanitatie, voorlichting, etc). Meer lezen over dit project. 

 

Belangenbehartiging zorg van lokale gemeenschap voor gehandicapte dorpsgenoten, Igede, Nigeria

Het doel van het project in Igede (Nigeria) is om de lokale gemeenschap zich weer te laten zorgen voor de eigen mensen met een handicap. Daarvoor is een belangenbehartigingsproject opgezet. Het realiseren van eigenaarschap en financiële ondersteuning zijn onderdelen binnen dit project. Meer lezen over dit project.