Onderwijs

PM: TEKST OVER ONDERWIJS

Opzetten van een e-learning platform voor blended onderwijs in Ethiopië

We steunen het opzetten van een e-learning platform om blended learning (e-learning afwisselen met lokale trainingen) in Ethiopië. Het doel is om minimaal drie organisatie in dit platform te laten samenwerken en 50-100 studenten op afstand op te leiden. Meer lezen.

Aankoop eigen school door Little Rock, Nairobi, Kenya.

Het kopen van de eigen school door Little Rock, gevestigd in de sloppenwijken van Kibera (Nairobi) zal leiden tot lagere lasten en meer inkomsten. Little Rock is een Early Childhood Development Centre richt zich vooral op de kwetsbare kinderen en heeft als doel iedereen gelijke kansen te geven. Meer lezen over dit project?