Projecten

Het eerste jaar dat de Huisman Foundation gelden uit vruchtgebruik te besteden had is 2009 geweest. Vanaf dat jaar hebben wij een aantal initiatieven van en met andere stichtingen ondersteund. In 2013 zijn de volgende projecten (klik op figuur hiernaast om te vergroten) met een financiële gift ondersteund.

 

De projecten die door de Huisman Foundation zijn/worden gesteund bevinden zich op het vlak van:

 • Water en sanitatie
 • Gezondheidszorg
 • Duurzame energie
 • Ondersteunen van ondernemerschap
 • Onderwijs
 • Overige projecten

 

Water en sanitatie

De beschikbaarheid over goede (drink)water en sanitaire voorzieningen staat aan de basis van welzijnsverbetering op veel terreinen:  gezondheid (voorkomen ziekten/diarree), voedselvoorziening (akkerbouw en veedrenking), dagelijks huishouden (wassen, koken, e.d.). Projecten op het gebied van watervoorziening zijn daarmee geschikt om bij te dragen aan een integrale welzijnsverbetering in een gebied.

 

De projecten binnen het thema 'water en sanitatie' zijn:

 1. Het opzetten van een handmatige boorsector en toeleveringsketen in Tigray, Ethiopië. Meer lezen.
 2. Het herstellen van de functionaliteit van watervoorzieningen in Tigray, Ethiopië. Meer lezen.
 3. De introductie van de Siphon filter voor huishoudens in vier Afrikaanse landen (i.c. Zambia). Meer lezen.
 4. Het verbeteren van sanitatie, gezondheid en hygiëne in Njombé en Ludewa, Tanzania. Meer lezen.

 

Gezondheidszorg

Op het vlak van gezondheid en welzijn valt in Afrika nog veel te winnen. AIDS en Malaria hebben een verwoestende uitwerking; mensen overlijden, families raken verscheurd en de economisch productieve generatie valt weg. Via een passende behandeling kan veel leed worden voorkomen. Zonder een minimaal niveau van gezondheid/welzijn kan een regio zich niet duurzaam ontwikkelen.

 

De projecten binnen het thema 'gezondheidszorg' zijn:

 1. Basisgezondheidszorg project in Ethiopia. Lees meer
 2. Belangenbehartiging voor rehabilitatie van mensen met een handicap binnen de eigen gemeenschap, Nigeria. Lees meer

 

Duurzame energie

In veel ontwikkelingslanden heeft slechts een (klein) deel van de bevolking toegang tot het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet is bovendien bedrijfsonzeker door de vele storingen. Dit bemoeilijkt met name economische ontwikkeling.  Gezien de uitgestrektheid van veel landen is grootschalige uitbreiding van het stroomnet geen optie. Duurzame energie, met name solar, kan hierin een uitkomst bieden.

 

De projecten binnen het thema 'Duurzame energie' zijn:

 1. Jatropha project in Macha, Zambia. Lees meer.
 2. Het gebruik van zonne-energie voor energiezuinig internetcafé in Chitokoloki, ruraal Zambia. Lees meer.

 

Stimuleren van ondernemerschap

Armoede kan uiteindelijk alleen bestreden worden via bestendige economische ontwikkeling; door het ontwikkelen van bedrijvigheid en ondernemerschap. Microkredieten en het inzetten op nieuwe technologieën (bijvoorbeeld mobiele communicatie, draadloze breedbandtechnologie)  kunnen bijdragen aan een duurzame armoedebestrijding. Het inbedden van de ontwikkeling(shulp) in de markteconomie biedt maximaal zicht op continuïteit en zelfredzaamheid.  

 

De projecten binnen het thema 'stimuleren van ondernemerschap' zijn:

 1. de bouw van een veevoederfabriek in Shire, Ethiopia. Meer lezen
 2. de bouw van een melkfabriek in Shire, Ethiopia. Meer lezen.

 

Onderwijs

 

Goed onderwijs is de basis van veel, zo niet alles. Goed onderwijs geeft de mensen meer perspectief in het leven en op de arbeidsmarkt. De projecten die de Huisman Foundation ondersteunt op het vlak van onderwijs zijn:

 1. Vertaling van onderwijsprogramma's naar de lokale moedertaal van vier stammen (inclusief training leraren/leraressen) in de Benishangul Gumuz regio in Ethiopië voor 15.000 kinderen jaarlijks. Meer lezen.
 2. Aanschaf van een eigen school door Little Rock, in de sloppenwijk Kibera, Nairobi, Kenya. Meer lezen.

Overige projecten

Af en toe kan de Huisman Foundation ook projecten ondersteunen die niet (specifiek) vallen binnen één van bovengenoemde thema's.

 

De projecten binnen het thema 'overige projecten' zijn:

 1. Ondersteunen van gezamenlijke, opbouwende activiteiten tussen de 'blanke' en de 'kleurling' kerk in Redelinghuys, Zuid Afrika. Meer lezen.
 2. Computers voor een vriendschapsband tussen Nederlandse en Zuid Afrikaanse kerken, Redelinghuys, Zuid Afrika. Meer lezen.