Duurzame Energie

In veel ontwikkelingslanden heeft slechts een (klein) deel van de bevolking toegang tot het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet is bovendien bedrijfsonzeker door de vele storingen. Dit bemoeilijkt met name economische ontwikkeling.  Gezien de uitgestrektheid van veel landen is grootschalige uitbreiding van het stroomnet geen optie. Duurzame energie, met name solar, kan hierin een uitkomst bieden.

De Huisman Foundation is/was betrokken bij de volgende projecten op het vlak van duurzame energie.

Jatropha outreach project in Macha, Zambia.  

Op het platteland van Zambia heft slechts 2% van de bevolking toegang tot het elektriciteitsnet. Macha Works is een ambitieus Jatropha project gestart om lokale boeren verder te helpen om in hun energiebehoefte te voorzien. De ambitie is om Jatropha zodanig te verbouwen dat een negatieve impact op voedselvoorziening en waterbeschikbaarheid wordt vermeden. Dit kan door Jatropha te gebruiken als afscheiding/omheining, gezamenlijk te verbouwen met noten, soja of andere vruchten en door irrigatie te vermijden. Meer lezen over dit project?

Zonnepanelen internetcafé, Chitokoloki, Zambia (Macha Works/LinkNet).

Een internet café dat gebruik maakt van low-energy computers voorzien van zonnepanelen (Chitokoloki, Zambia). Lokale talenten kunnen zich via internet/ICT oplossingen verder ontwikkelen. Via een revolving fund worden gelijksoortige initiatieven elders gefinancierd. Meer lezen over dit project?