Opzetten van een handmatige boorsector en toeleveringsketen in Tigray (Ethiopië)

Inleiding

In Ethiopië hebben veel mensen, vooral in de droge periodes, geen toegang tot schoon gebruikswater. De conventionele hand gegraven putten produceren vaak water van slechte kwaliteit of staan droog in het droge seizoen. Diepe machinaal geboorde putten zijn (te) duur. Er is een andere boortechniek mogelijk, namelijk handmatig boren. Deze techniek is goedkoop en levert het hele jaar door voldoende en schoon gebruikswater. Echter, deze boortechniek nog niet bekend in Tigray (4 - 5 miljoen inwoners), in het noorden van Ethiopië.

Wat is handmatig boren?

Handmatig boren is een praktische en betaalbare oplossing voor putten minder dan 40 meter diep in de alluviale bodem en in zachte verweerde rotsformaties. Het kan effectief zijn in de voorziening van drink- en irrigatiewater van de geïsoleerde plattelandsbevolking en dat tegen flink lagere kosten dan het conventionele boren.

Bepalen van de haalbaarheid in 5 Woredas in Tigray

De Huisman Foundation leidde een consortium dat de haalbaarheid (geohydrologisch en markt) van handmatig boren onderzocht in 5 woredas (regio’s) in Tigray. De resultaten waren positief en vormden de basis voor een implementatieproject met Woord & Daad (trekker), Tear, IDEA en aan Ethiopische kant met met het Integrated Water en Sanitation Program van de Ethiopian Kale Heywett Church en de Mekelle University. Dit project wordt gefinancierd door Partners voor Water III, Woord & Daad, Aqua4All en de Huisman Foundation zelf.

Het project: Opzetten van handmatige boorbedrijven en van een toeleveringsketen

De belangrijkste doelstelling van het project is om arme mensen op een goedkope manier toegang tot water te geven. Hiertoe is, na  afronding van het project (2016), in het noordoosten en het zuiden van Tigray een handmatige boor sector en toeleveringsketen opgezet. De handmatige boorsector en de toeleveringsketen bestaat in dit project uit 6 handmatig boorbedrijven, 2 lasbedrijven en 2 (touw) pomp bedrijven. Alle bedrijven krijgen voldoende trainingen om winstgevend te zijn, om onafhankelijk te functioneren en om ten minste 200 putten per jaar te verkopen. Tijdens de projectperiode worden 160 putten (voor irrigatie en het gebruik op huishoudniveau) en 10 gemeenschappelijke drinkwater putten geboord. We realiseren de juiste condities om te investeren in handmatig boren; aanvullende haalbaarheid studies, het mobiliseren van banken / microfinancieringsinstellingen  om leningen te verstrekken en het lobbyen voor steun van de overheid. Tot slot willen we voldoende vraag naar handmatig boren creëren door het opzetten van social marketing strategieën en campagnes, door het betrekken van Self Help Groups en door het interesseren van nieuwe donors.

 

Project budget

De totale kosten voor de duurzame ontwikkeling van een handmatige boor sector in het noordoosten en het zuiden van Tigray bedragen ongeveer € 400.000. De bijdrage van de Huisman Foundation voor de uitvoering van het project is in totaal € 30.000.

 

Klik op de volgende link om meer informatie over ons handmatig boorproject in Tigray te lezen. handmatig boren in Tigray