Beloningsbeleid

De Huisman Foundation heeft een beloningsbeleid vastgesteld. Het beleidsplan 2014 stelt “Het bestuur ontvangt geen beloning, maar kan gemaakte onkosten op basis van werkelijke kosten declareren.”.

Het beleid inzake onkosten- en vrijwilligersvergoeding is vastgesteld in de AB vergadering van 25 november 2010 (en is opgenomen in het Beleidsplan 2014). Het kader van dit vastgestelde beleid wordt bepaald door de randvoorwaarden die de Belastingdienst stelt aan het uitkeren van een dergelijke vrijwilligersvergoeding. Bestuursleden kunnen gemaakte onkosten op basis van werkelijke kosten declareren. Wanneer een bestuurslid meerdere uren per week voor de stichting actief is, kan de stichting op verzoek een vrijwilligersvergoeding betalen die ver onder een marktconforme uurvergoeding ligt (EUR 4,50 per uur, maximaal EUR 1500 p.a.). De AB leden kunnen een vacatievergoeding ontvangen van € 50 per vergadering. De Huisman Foundation heeft eenmaal per jaar een AB vergadering.

Omdat de Huisman Foundation geen beloning aan het bestuur toekent (en ook nauwelijks andere kosten heeft) kan de stichting met bijzonder lage overheadkosten werken, zodat het overgrote deel van het voor donaties beschikbare bedrag ook daadwerkelijk bij projecten in ontwikkelingslanden  terecht komt. De afgelopen jaren bedroegen de kosten van de Huisman Foundation tussen de 0.20 – 0.25% van het vermogen.