Herstel functionaliteit van watervoorzieningen in Tigray, Ethiopië

probleem/context

Mensen gebruiken hun waterbron voor irrigatie, drinkwater of voor huishoudelijke doeleinden. In In Tigray bestaat ongeveer 70% van de watervoorzieningen uit met de hand gegraven putten of ondiepe putten. In de loop van de tijd kunnen de watervoorzieningen kapot gaan. De regio Tigray heeft het op een na hoogste percentage van non-functionaliteit van watervoorzieningen in Ethiopië, namelijk 32,9%. De oorzaken van non-functionaliteit zijn deels technisch van aard (44%). Andere oorzaken zijn een gebrekkig (financiële) beheer, een verlies aan vertrouwen van WASHCOs (comités verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de watervoorziening) t.a.v onderhoud van de voorziening en het ontbreken van overheidssteun (totaal 27%). Tenslotte zijn er milieukwesties (grondwater tekort) (17%).

Doelstellingen van het project               

In het project 'herstel watersysteem functionaliteit’ willen SNV, Woord & Daad en de Huisman Foundation de voorwaarden realiseren voor het functionerend maken en houden van watersystemen in vier woredas in Tigray.  Het gaat er daarbij om de systemen goed en duurzaam te onderhouden en dat er opschaling kan plaatsvinden. Deze woredas zijn: Enderta, Hintalo-Wejerat, Saharti Samre and Dogaa Temben woredas, in de Zuidoostelijke zone van Tigray.

De verbetering van duurzame toegang tot schoon en veilig water draagt bij aan een betere  gezondheid van de huishoudens op het platteland in deze woredas. Ongeveer 72.000 mensen zullen profiteren.

Activiteiten

De lokale uitvoerder van dit project is SNV Ethiopië. In het project zetten we vier lokale, private dienstverleners op, die watervoorzieningen op commerciële basis kunnen repareren en onderhouden. Ongeveer 480 WASHCOs worden voldoende getraind om hun watervoorzieningen te beheren, om het beheer en onderhoud te dekken uit de betalingen van de gebruikers en om voldoende financiële reserves op te bouwen om onverwachte onderhoudskosten te kunnen dragen. De Woreda waterafdelingen worden getraind om kwaliteitscontroles uit te voeren van uitgevoerde  reparaties en van monitoring en onderzoek van de waterkwaliteit. Het regionale Water Bureau van Tigray krijgt ondersteuning om beleid te formuleren en uit te voeren om:

  • de functionaliteit van watersystemen te verhogen;
  • voldoende voorraadopbouw van de benodigde onderdelen, zo dicht mogelijk bij de gemeenschappen, te realiseren.

In dit project willen we de interactie tussen particuliere dienstverleners, gemeenschappen en de overheid valideren en dit model toepassen op grotere schaal.

Project budget en bijdrage avn de Huisman Foundation

The project started on the 1st of January 2015 and will take 2 years. The project budget is € 349.364 and is fully covered by Woord&Daad and the Huisman Foundation (€ 35.000). 72.000 people will benefit from the project.

 

Klik op de volgende link om meer informatie over ons project 'herstel watervoorzieningen in Tigray' te krijgen. projecdocument herstel watervoorzieningen