Overige projecten

Af en toe kan de Huisman Foundation ook projecten ondersteunen die niet (specifiek) vallen binnen één van thema's waarop de stichting zich vooral richt.

De Huisman Foundation is/was betrokken bij de volgende projecten op divers vlak.

Ondersteunen van gezamenlijke, opbouwende activiteiten tussen de 'blanke' en de 'kleurling' kerk in Redelinghuys, Zuid Afrika.

Een goede verstandshouding tussen kerken is geen gewoongoed in Zuid-Afrika, net als elders. In Redelinghuys zijn twee kerken die hier verandering in willen brengen. Het kader waarbinnen deze activiteiten plaatsvinden is een bredere samenwerking (driehoeksrelatie) tussen de Nederlands Hervormde Kerk in Dirksland (Nederland) en de Verenigde Gereformeerde Kerken (VGK) en Nederduitse Gereformeerde Kerk (NGK) uit Zuid-Afrika. De Huisman Foundation ondersteunt de gezamenlijke activiteiten tussen de twee Zuid-Afrikaanse kerken. Meer lezen. 

Computers tbv zusterrelatie Nederlandse en Zuid-Afrikaanse kerken, Redelinghuys, Zuid-Afrika. 

Tussen de Nederlandse Hervormde Kerk te Dirksland en twee kerken in Redelinghuys (Zuid-Afrika) bestaat sinds 2008 een zusterrelatie. Het doel is om binnen deze relatie activiteiten te ontplooien die voor alle drie de kerken/gemeenschappen (spirituele) groei en ontwikkeling brengen. De computers zijn o.a. bedoeld om de communicatie te bevorderen. Meer lezen over dit project?

Trainen van boeren in Igede, Nigeria

Elim versterkt de positie van de boeren in Igede door een landbouwproject op te zetten. Het gaat om het verbeteren van hun vakkennis, marketing en gebruik van verbeterde zaden. Meer lezen over dit project?