Downloads

 

Transparantie

De Huisman Foundation hecht veel waarde aan een transparante bedrijfsvoering. Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van ons beleid, bedrijfsvoering en behaalde resultaten. Op deze pagina kunt u dan ook een aantal officiële documenten van de Huisman Foundation downloaden, zoals onze jaarverslagen, beleidsplannen, begrotingen en project gerelateerde rapporten. 

 

De meest recente verslaglegging

In de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur zijn twee documenten goedgekeurd: het jaarverslag 2022 en de begroting 2024. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Jaarverslag:

Het jaarverslag geeft inzicht in de financiële kern gegevens over het betreffende jaar, het financieel beleid, de samenstelling en het rendement op het vermogen, de gebieden waar de Huisman Foundation actief is en de projecten die de stichting financiert. Het financiële deel van het jaarverslag is opgesteld conform de criteria van de Richtlijn650 van de "Raad van Financiële Jaarverslaglegging".  Tenslotte geven we een terugkoppeling naar het al dan niet behalen van onze beleidsdoelen.  

Download ons 'jaarverslag 2022'

 

Beleidsplan:

Het beleidsplan beschrijft de visie, de missie en het beleid van de stichting. Daarnaast gaat het beleidsplan in op de meerjarige strategische en operationele doelstellingen, de scope, het bestuur en de organisatie, het vergoedingen beleid en het voldoen aan de ANBI regelgeving.

Download ons herziene 'beleidsplan 2019 - 2021'

 

De voorgaande beleidsplannen kunt u hier downloaden:

 

Begroting:

De jaarbegroting van de Huisman Foundation is opgesteld conform de criteria van de Richtlijn650 van de "Raad van Financiële Jaarverslaglegging".

Download onze 'begroting 2024'   

 

De voorgaande begrotingen kunt u hier downloaden:

 

 

Project gerelateerde downloads

De Huisman Foundation en partner organisaties hebben verschillende projecten over handmatig boren van waterputten in verschillende regio´s (woredas) in Tigray (Ethiopie) uitgevoerd. Binnen deze projecten zijn enkele studies/rapporten opgeleverd (2013 en 2014), die beschikbaar voor downloaden zijn gemaakt: